Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Daňové semináře prosinec 2015 - únor 2016

Již se můžete přihlásit na daňové semináře prosinec 2015 a únor 2016.

19 Říj 2015

Daňové semináře LEDEN 2015

Již se můžete přihlásit na daňové semináře 2015.

16 Kvě 2013

Daňové semináře leden 2013

Již nyní se můžete přihlásit na tradiční lednová školení zaměřená na daňovou problematiku: Daň z příjmů fyzických osob 2013 (8.1.2013, Ing. Jan Vorlíček), Daň z přidané hodnoty 2013 (9.1.2013, MarekČÍST DÁL

27 Čec 2012

Účetnictví s využitím PC 11.6.2012

Dne 11.6. plánujeme otevřít rekvalifikační kurz účetnictví (poslední v první polovině roku 2012). Využíjte této příležitosti, více informací na našich webových stránkách či na telefonu 776 677 283.

07 Bře 2012

Odborné semináře: Daň z příjmů právnických a fyzických osob 2012

Dne 24.1.2012 pořádáme odborný seminář zaměřený na problematiku daně z příjmů fyzických osob 2012, přednáší Ing. Jan Vorlíček, dále pak 25.1.2012 daň z příjmů právnických osob od 2012, přednáší Ing. Ondřej Vašátko. Více:

12 Led 2012

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ EXPERTUS spol. s r.o.

Nabízíme kompletní daňové poradenství. Dále služby soudních znalců v oboru ekonomika, likvidátorů.

15 Srp 2011

BannerVlajka meny USD USD = změna {value}%
Vlajka meny GBP GBP = změna {value}%
Vlajka meny EUR EUR = změna {value}%
Banner

Aktuální nabídka vzdělávání LEDEN 2017

Semináře navazují na tradici minulých let a jsou určeny zájemcům z řad podnikatelů, majitelům nájemních domů, metodikům, účetním, ekonomům, všem zainteresovaným odborným pracovníkům firem i daňovým specialistům. 

Infolinka: + 420 603 972 721, + 420 737 504 658   E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Seminář:   Daň z příjmu fyzických osob 2017, EET
   
Lektor:   Ing. Jan Vorlíček    
Variabilní symbol:   [20171]    
Termín konání:   9.1.2017 (pondělí)    
Cena semináře:   1.400,- Kč/osoba (vč. základní sazby DPH)    
Harmonogram:   8:15 - 9:00 prezence účastníků    
    9:00 - 12:00 seminář    
Uzávěrka přihlášek:   15.9.2016 do 12 hodin    
Místo konání:   Hotel ČERNIGOV, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové     

  (Velký kongresový sál)    

Seminář:   Daň z přidané hodnoty 2017    
Lektor:   Ing. Iva Stejskalová    
Variabilní symbol:   [20171]    
Termín konání:   10.1.2017 (úterý)    
Cena semináře:   1.400,- Kč/osoba (vč. základní sazby DPH)    
Harmonogram:   8:15 - 9:00 prezence účastníků    
    9:00 - 12:00 seminář    
Uzávěrka přihlášek:   15.9.2016 do 12 hodin    
Místo konání:   Hotel ČERNIGOV, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové     

  (Velký kongresový sál)    

Seminář:   Daň z příjmu právnických osob 2017, EET    
Lektor:   Ing. Jan Vorlíček    
Variabilní symbol:   [20173]    
Termín konání:   31.1.2017 (úterý)    
Cena semináře:   1.400,- Kč/osoba (vč. základní sazby DPH)    
Harmonogram:   8:15 - 9:00 prezence účastníků    
    9:00 - 12:00 seminář    
Uzávěrka přihlášek:   15.9.2016 do 12 hodin    
Místo konání:   Hotel ČERNIGOV, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové     

  (Velký kongresový sál)    
 

Aktuální nabídka vzdělávání září 2016

Semináře navazují na tradici minulých let a jsou určeny zájemcům z řad podnikatelů, majitelům nájemních domů, metodikům, účetním, ekonomům, všem zainteresovaným odborným pracovníkům firem i daňovým specialistům. 

Infolinka: + 420 603 972 721, + 420 737 504 658   E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Seminář:   Základní informace k elektronické evidenci tržeb
   
    EET 2016    
Lektor:   Ing. Jan Vorlíček    
Variabilní symbol:   [20163]    
Termín konání:   19.9.2016 (pondělí)    
Cena semináře:   1.400,- Kč/osoba (vč. základní sazby DPH)    
Harmonogram:   8:15 - 9:00 prezence účastníků    
    9:00 - 12:00 seminář    
Uzávěrka přihlášek:   15.9.2016 do 12 hodin    
Místo konání:   Hotel ČERNIGOV, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové     

  (Velký kongresový sál)    

 

 

Změny v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) - s účinností od 1. 1. 2013

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. ledna 2013 předmětem následujících novel:

 • Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (především úprava týkající se změny sazeb DPH),
 • Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Účelem této informace je poskytnutí základního přehledu o nejdůležitějších změnách v oblasti DPH s účinností od 1. ledna 2013.  K některým úpravám budou v nejbližších dnech zveřejněny Generálním finančním ředitelstvím detailnější metodické informace.

I. Sazby daně z přidané hodnoty – zákon č. 500/2012 Sb.

S účinností od 1. ledna 2013 se u zdanitelného plnění nebo u přijaté úplaty uplatňuje:

 • základní sazba daně ve výši 21 %, nebo
 • snížená sazba daně ve výši 15 %.

Více na: MFČR

 

Upozornění na změnu bankovních čísel finančních úřadů od 1.1.2013

! Změna bankovních účtů pro placení daní!

 

Vážení klienti, ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.
 

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
 

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou: Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
 

Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013. Jejich přehled je uveden v příloze e-mailu.

 

Závěr: Na daně splatné od 1.1.2013 je nutné reeditovat Vaše trvalé příkazy případné šablony příkazů pro placení daní. Mění se pouze matriková část. Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní zůstává stejné, taktéž je naleznete v příloze e-mailu. Pro případné další dotazy volejte na +420 603 972 721. 

 

Ministr průmyslu a obchodu Kuba předkládá novou koncepci podpory malých a středních podnikatelů do meziresortního připomínkového řízení

Koncepce MSP 2014+ představuje zásadní strategický materiál pro přípravu nového programovacího období kohezní politiky EU v oblasti podnikání, současně je ale důležitá i pro přípravu národních programů zaměřených na podporu podnikatelů. Globálním cílem Koncepce MSP 2014+ je posílit konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost malých a středních podnikatelů, která bude založená na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, dále také na rozvoji mezinárodního obchodu a spolupráce firem v rámci EU i třetích zemí a na celkovém snižování energetické náročnosti podnikání samotného.

"Malé a střední podniky jsou významnou součástí národní ekonomiky a je nezbytné jim připravit půdu pro jejich další rozvoj, proto je cílem Koncepce MSP 2014+ stanovit jasné priority v oblasti podpory podnikání a také jednotlivé formy podpory, kdy bude kladen důraz především na návratné finanční nástroje typů zvýhodněných úvěrů, záruk a rizikového kapitálu," sdělil ke koncepci ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, jehož úřad připravuje pro nové programovací období také novelu zákona o podpoře MSP, která umožní poskytování podpory podnikatelům holdingovým způsobem.

Strategické priority Koncepce MSP 2014+ a jednotlivé oblasti podpory byly zformulovány na základě priorit EU a zároveň s ohledem na specifické podmínky podnikání v ČR. Významnou součástí přípravy dokumentu bylo rovněž dotazníkové šetření mezi podnikateli během letošního března a dubna. Koncepce MSP 2014+ přináší 50 konkrétních opatření rozdělených do čtyř strategických priorit, jejichž cílem je účinně podpořit rozvoj malých a středních podnikatelů a posílit tak národní ekonomiku. V návaznosti na provedené šetření bylo pro rozvoj podnikání v ČR vytipováno následujících šest TOP opatření, které jsou pro podnikatele nejdůležitější:

 • podpora inovačního podnikání, včetně rozšiřování vlastních výzkumných a vývojových aktivit malých a středních podniků a rozvoje spolupráce mezi podniky a
 • výzkumnými organizacemi,
 • zlepšování podnikatelského prostředí ČR,

 • podpora start—upů zejména prostřednictvím finančních nástrojů,
 • podpora technického a přírodovědného vzdělávání,
 • podpora internacionalizace malých a středních podnikatelů (podpora exportu),
 • snižování energetické náročnosti podnikání.

Při přípravě nového programovacího období se soustředí MPO na zefektivňování poskytování podpory a jsou proto upřednostňovány finanční nástroje. V této oblasti bude efektivní využít Českomoravskou záruční a rozvojovou banku jako speciální finanční instituci pro realizaci finančních nástrojů. Koncepce MSP bude nyní předložena k připomínkám a do konce roku 2012 bude předložena vládě.

Koncepci zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu na období let 2014 - 2020.

Publikováno: 26.10.2012, www.mpo.cz

Autor: Veronika Forejtová tisková mluvčí , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner